#INFO: f/81 – Dokument o fotoreporterach stanu wojennego

W materiale zobaczymy m.in.: Czarka SokołowskiegoMacieja MacierzyńskiegoJerzego KośnikaKrzysztofa RaczkowiakaStanisława Składanowskiego czy zmarłego niedawno Macieja Kosycarza. Co najważniejsze, oprócz świetnych zdjęć i ich historii poznajemy także realia pracy w tamtym okresie i trudności (również natury technicznej), jakie na swojej drodze napotykali fotografowie.

Pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów historii i fotografii. Dokument można zobaczyć poniżej.

Kadr z dokumentu o fotoreporterach stanu wojennego
Kadr z dokumentu o fotoreporterach stanu wojennego

FILM: