#Majówka 2019: Przez Jurę po Słowację…

Majówka 2019 – to zamierzone spotkanie się z terenami leśnymi, zamkowymi oraz stricte górskimi.Całość rozpoczęta od terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej : Olsztyn, Mirów , Bobolice , Rabsztyn itp 

poprzez Pustynię Błędowską:

Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku – muzeum regionalne otwarte w 2008 r.:

Kolejna przeprawa i etap, to Słowacja : Čičmany, Suľovské skaly w okolicach grodu Súľov, Żylina